ZAHVALE LJUDI

ZAHVALE LJUDI, KI SO SPOZNALI ELENO SOFIO SENIČAR