POGOJI POSLOVANJA
SPLETNE TRGOVINE WWW.ELENASENICAR.SI
SPREJETI S STRANI ELENAS d.o.o.

PODATKI O PODJETJU

Ime podjetja: Elenas d.o.o.
Naslov podjetja: Mariborska cesta 86, 3000 Celje, Slovenija, EU
Davčni zavezanec: DA
Davčna št.: SI72028220
Matična št.: 6573355
Vpis subjekta: Srg 2014/10607, Okrožno sodišče v Celju
Telefon: 051 452 964
Email: elenas.doo@gmail.com

SPLOŠNE DOLOČBE POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.elenasenicar.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje ter upoštevaje veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti ponudnika in uporabnikov oz. kupcev spletne strani. Ti splošni pogoji poslovanja so zavezujoči za uporabnika že ob obisku spletne srani.

Svetujemo, da se s splošnimi pogoji poslovanja dodobra seznanite, saj se šteje, da ste ob vsakem nakupu seznanjeni s celotnimi pogoji poslovanja in ste v te pogoje poslovanja privolili brez omejitev. Pred zaključkom nakupa je potrebna izrecna privolitev v te pogoje poslovanja.

Elenas d.o.o. si pridržuje pravico do posodobitev, sprememb ali zamenjave predmetnih pogojev poslovanja.

BLAGO IN STRITVE, KI SO NA VOLJO V SPLETNI TRGOVINI

Blago in storitve, ki so na voljo v spletni trgovini www.elenasenicar.si, kot predmet nakupa so podrobno opisani na spletni strani www.elenasenicar.si pod zavihkom »Trgovina«, vključno s trenutno veljavnimi cenami blaga in storitev, ki so prikazane v evrih.

Za razumevanje določb pogojev poslovanja vključuje izraz storitev; energetska terapija in energetska terapija za živali, izraz blago pa vključuje; darilne bone, kristalne zvonce, energetske obeske za živali, energetske obeske za verižice, energetsko knjigo Zavedanje je moč, energetske prstane, energetske slike, idr.

Za vsa naročila veljajo trenutne cene. Pri nakupu bo upoštevana cena, ki velja ob potrdilu plačila.

Trenutno veljavne cene lahko ponudnik spreminja brez predhodnega obvestila.

Elenas d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli preneha z izvajanjem ponujenih storitev oz. prodaje blaga brez predhodne najave.

Elenas d.o.o. ne shranjuje vsebine besedil sklenjenih pogodb zato ta besedila niso dostopna.

NAROČILO BLAGA

Uporabnikom se ni potrebno registrirati za  oddajo naročila. Željeno blago ali storitve uporabnik doda v košarico, nadalje pa uporabnik zaključi z naročilom v zavihku »Na blagajno«, kjer vnese potrebne podatke za dostavo in izbere način plačila.

Uporabnik bo prejel potrdilo o naročilu takoj ko bo ponudnik prejel naročilo. Prodajna pogodba med uporabnikom in ponudnikom je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo uporabnika. Vsa podana naročila morajo vsebovati uporabnikove osnovne podatke: ime in priimek, e-mail naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo (ulica s hišno številko, kraj s poštno številko in navedba države. Izpolnjeni podatki ponudniku omogočajo, da zagotovi nemoten proces končne izvedbe kupčevega naročila, in ga lahko obvesti o morebitnih spremembah ob naročilu.

Pošiljanje in DOSTAVA

Spletna trgovina www.elenasenicar.si ima sedež v Sloveniji, EU in dostavlja naročila samo na naslove v državi, kjer je sedež podjetja (Slovenija).

Pošiljke v Sloveniji so dostavljene predvidoma v 3 dneh. Vse pošiljke prevzame in dostavlja Pošta Slovenije. Strošek pošiljanja nese 3 EUR in je dodan celotni ceni nakupa, ko uporabnik vnese potrebne podatke in zaključi nakup v košarici.

Upoštevajte, da ne pošiljamo naročil v dostavo v poštne predale (poštno ležeče), v recepcije hotelov in podobno, ker skušamo zagotoviti dostavo naročil na domač naslov preko dostavnih služb, ki vas kontaktirajo pred prevzemom vašega naročila.

Elenas d.o.o., kot ponudnik ni odgovoren za potencialne zamude pri pošiljanju, ki so povzročene s strani dostavne službe ali nepredvidljivih okoliščin ali okoliščin, ki jih ni bilo možno preprečiti.

Cenik dostave lahko podjetje Elenas d.o.o.o kadarkoli spremeni prav tako lahko izbere drugo dostavno službo če oceni, da bo s tem naročilo izvedeno učinkoviteje.

PLAČILO

Za vsa naročila je možnost plačila preko platforme Paypal ali z direktnim nakazilom s kreditno kartico ter s plačilom po povzetju. Uporabnik izbere način plačila ob zaključku naročila.

Vse morebitne carinske dajatve v državah izven EU (v kolikor obstaja takšna zakonodaja) bremenijo uporabnika.

JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA IN STORITEV

Kupec, ki je potrošnik, lahko pri družbi ELENAS d.o.o. uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če so izpolnjeni pogoji, določeni v ZVPot-1.

Kupec uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če o neskladnosti obvesti Elenas d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Elenas d.o.o. je odgovoren za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih po dobavi blaga. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati neskladnost in Elenas d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilu o neskladnosti je potrebno priložiti kopijo računa. Obvestilo o neskladnosti lahko kupec Elenas d.o.o. sporoči na e-mail naslov: elenas.doo@gmail.com.

Kupec lahko od Elenas d.o.o. zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko je Elenas d.o.o. obvestil o neskladnosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni, brezplačno odpravi neskladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upošteva zlasti narava blaga in namen, za katerega naročnik potrebuje blago. Rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar ne dlje kot za 15 dni. Elenas d.o.o. bo kupca obvestil o številu dni za podaljšanje roka in razlogih za podaljšanje pred potekom 30-dnevnega roka.

Kupec, ki je pravilno obvestil Elenas d.o.o. o neskladnosti, je upravičen, da po sledečem vrstnem redu:

– od Elenas d.o.o. zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

– od Elenas d.o.o. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Če je obstoj neskladnosti na blagu sporen, bo Elenas d.o.o. o tem kupca obvestil najkasneje v roku 8 dni.

Naročnik, ki je potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost storitve, če so izpolnjeni pogoji, določeni v ZVPot-1. V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitve lahko naročnik, ki je o tem obvestil Elenas d.o.o.:

 • zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
 • zahteva ponovno izvedbo storitve;
 • zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali
 • odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen, Elenas d.o.o. čimprej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi naročnikovi zahtevi. Če je obstoj nepravilnosti sporen Elenas d.o.o. pisno dogovori naročniku na zahtevo v osmih dneh po njenem prejemu.

VRAČILO BLAGA, REKLAMACIJE IN ODSTOP OD POGODBE

Vračila naročenega blaga

Vso naročeno blago oziroma izdelki v spletni trgovini www.elenas-therapy.com so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani v perfektnem stanju. Prejeto blago preglejte takoj in nas nemudoma obvestite o morebitnih napakah na blagu (elenas.doo@gmail.com).

Uporabniki imajo pravico do vračila naročenega blaga brez navajanja razloga, vendar skladno z naslednjimi določbami.

Uporabnik je dolžan podati odstopno izjavo na elenas.doo@gmail.com najkasneje v 14-dneh od dneva dostave naročila.

Stroški, ki nastanejo pri vračilu blaga, so breme kupca. Naročeno blago mora biti vrnjeno nazaj na sedež Elenas d.o.o. v roku 30 dni od dostave blaga.

Vrnjeni izdelki morajo biti neuporabljeni, nepoškodovani in v originalni, po možnosti nepoškodovani embalaži. V kolikor so vrnjeni izdelki uporabljeni, poškodovani, brez originalne embalaže, si ponudnik pridržuje pravico do znižanja vračila kupnine v višini stroškov, ki ponudniku nastanejo zaradi poškodovanega izdelka, uporabljenega izdelka ali poškodovane originalne embalaže.

Reklamacije niso možne brez priložene kopije računa.

Vračilo kupnine je možno, ko je blago vrnjeno k ponudniku.

Z izpolnjenimi naštetimi pogoji se podjetje Elenas d.o.o. zavezuje k vrnitvi celotne kupnine najkasneje v roku 14-ih dni od prejema obvestila potrošnika o odstopu, pod pogojem, da je blago vrnjeno na sedež podjetja Elenas d.o.o..

Navedene določbe veljajo v zvezi s pravico do odstopa od pogodbe glede nakupa blaga, v kolikor je kupec potrošnik.

 Reklamiranje naročenih storitev

Glede naročila storitev (energetska terapija in energetska terapija za živali) so možnosti reklamacije omejene, in sicer se kupec sklano z 4. točko 1. odstavka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe, v primerih, ko Elenas d.o.o. pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitev začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ki jo ponudnik v celoti izpolni. Strinjanje s predmetnimi pogoji poslovanja ob oddaji naročila šteje za kupčevo izrecno soglasje in privolitev, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ki jo ponudnik v celoti izpolni

VAROVANJE PODATKOV IN ZASEBNOST

 Elenas d.o.o. kot upravljavec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine skladno z zahtevami veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Zbrane osebne podatke bo upravljavec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Upravljavec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu upravljavec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov za dostavo;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, upravljavec ne odgovarja.

 IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNOSTI OSEBNIH PDOATKOV IN ZASEBNOSTI UPORABNIKOV

Upravljavec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Upravljalec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljavca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Upravljavec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.
Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS ipd.) bo upravljavec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo upravljavec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Vse pri upravljavcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z upravljavcem.

DODATNA POJASNILA

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: elenas.doo@gmail.com.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, animacije, video posnetke in njihove izpeljanke v spletni trgovini www.elenasenicar.si so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. To spletno mesto lahko vsebuje tudi slike, za katere je ponudnik pridobil pravico do uporabe, vendar so zaščitene z avtorskimi pravicami tretje strani.

Ponudnik pod nobenim pogojem ni odgovoren za katere koli povezave, ki niso del tega spletnega mesta, ali katera koli druga spletna mesta, ki so ali niso povezana s tem spletnim mestom. Ponudnik zavrača vso odgovornost za pravilnost katerih koli podatkov, ki so na voljo na teh povezanih straneh, in katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih.

ODGOVORNOST

 Podjetje Elenas d.o.o. ni odgovorno za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina www.elenasenicar.si (npr. izpad delovanja medmrežja).

pritožbe in spori

Predmetni pogoji poslovanja in vsakršni ločeni dogovori v katerih Elenas d.o.o. nastopa kot ponudnik storitev in blaga se presojajo po pravu Republike Slovenije.

Elenas d.o.o. si prizadeva k rešitvi potencialnih pritožb uporabnikov. Uporabniki lahko pošljejo pritožbe na e-mail naslov: elenas.doo@gmail.com.

Elenas d.o.o., upoštevaje zakonske normative, ne priznava nikakršnega izvjalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi g apotrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Elenas d.o.o., ki kot ponudnik blaga ni storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski pvoezavi:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Tovrstna uireditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Pogoji veljajo od 4. 3. 2024.