TESTIRANJE (BIO)ENERGIJSKEGA DELOVANJA ELENE SOFIE SENIČAR

Povečini ljudje, tudi ko se potrudijo, niso sposobni spremeniti značilnosti vode, niti vplivati na fiziološke značilnosti drugih oseb (na primer na srčni utrip, dihanje, temperaturo, mišično aktivnost,električno prevodnost kože) brez neposrednega stika ali komunikacije. Nekateri pa to zmorejo.

Pogosto se zgodi, da to sposobnost že imajo, a je ne prepoznajo zares oziroma jo jemljejo kot nekaj samoumevnega, nato pa po večji življenjski preizkušnji odkrijejo, da se njihovo življenje začenja temeljito spreminjati in ugotovijo, da lahko pomagajo soljudem in tudi živalim. Kaj in zakaj se to zgodi v človeku, je posebno vprašanje. Vsekakor pa je to darilo, s katerim lahko, seveda z etično uporabo, izboljšajo tako svoje življenje kot življenja drugih.

Ko na Inštitutu Bion testiramo, nas neposredno zanima, ali (in koliko) ima tak vpliv tudi objektivno naravo. Naprava, ki bi bila sposobna objektivno meriti takšno energijsko delovanje človeka, zaenkrat na svetu še ne obstaja, čeprav se tudi na tem področju marsikaj razvija.

Na Inštitutu Bion smo v skoraj 15 letih ukvarjanja s testiranji razvili nabor testov, s katerimi lahko prek meritev fizioloških značilnosti človeka in znanstvene analize rezultatov ocenimo (bio)energijsko delovanje posameznikov, terapevtov in zdravilcev na prostovoljne osebe. Na željo Elene Sofie Seničar smo maja 2016 preverili tudi njeno (bio)energijsko delovanje in pokazalo se je, da s svojim energijskim delom dejansko vpliva na človeški organizem in celo na vodo.

TESTIRANJE ELENINEGA DELOVANJA NA PROSTOVOLJNE OSEBE

Elena Sofia Seničar je že v polurni obravnavi prostovoljnih osebznačilno spremenila merjene fiziološke lastnosti.

Pri tem je pomembno, da te osebe niso vedele, kdaj nanje (bio)energijsko deluje, njihov organizem pa se je kljub temu odzval, zlasti s spremembo srčnega odziva in globine dihanja.

Analiza podatkov je pokazala, da je bilo njeno delovanje pomirjevalno in sprostilno.

TESTIRANJE ELENINEGA VPLIVA NA DINAMIČNO STRUKTURO VODE

Elena Seničar je moč svojega (bio)energijskega vpliva pokazala tudi na dveh različnih vzorcih vode, kar sicer uspe le malokateremu energijskemu zdravilcu. Vtestu, kjer je dobila nalogo vplivati na sušenje vodnih kapljic tako, da oblikujejo obroč, lahko obroče oz. temnejše osrednje poljepri usedlinah teh kapljic opazimo že s prostim očesom, medtem ko pri usedlinah vode, na katero Elena ni vplivala, takih obročev ni. Pri drugem testu pa so kapljice vode, na katero je vplivala Elena, razvile bogatejše strukture v primerjavi s kapljicami, na katere ni vplivala. To je potrdila tudi primerjalna računalniška analiza teh struktur.

energetska terapija
energetska terapija
energetska terapija

POVZETEK

Na podlagi rezultatov celotnega testiranja smo zaključili, da je terapevtka Elena Sofia Seničar sposobna objektivnega in merljivega oddaljenega (energijskega) delovanja tako na vodo kot na ljudi. Bolj podrobno so metode, rezultati in statistične analize testiranj prikazani v Poročilu.

Eleni Sofii Seničar želimo, da bi s svojimi (bio)energijskimi sposobnostmi še naprej pomagala soljudem; srčno, z navdihom, skrbno in odgovorno.

energetska terapija - certifikat